نام و نام خانوادگی: دکتر وحید محمدی شاهرخی - CV

سمت: ریاست دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

تلفن: 91-34280090-034

فاکس:34280092

پست الکترونيک: office@rums.ac.ir

آدرس محل کار: رفسنجان بلوار حضرت علی ابن ابيطالب(ع) - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ساختمان شماره 1 طبقه اول

ارتباط مستقیم با مسئولین

رسالت ها:

- نظارت بر اجرای خط مشی های تعيين شده در قالب سياستهای علمی, آموزشی و پژوهشی .

- نظارت بر فعاليتهای فرهنگی, آموزشی, پژوهشی, بهداشتی و درمانی اداری و مالی عمرانی و خدمات دانشگاه

- برقراری هماهنگی بين واحدهای مختلف دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها.

- برقراری تماس با ساير موسسات و سازمانهای دولتی مربوطه در داخل يا خارج از کشور و ايجاد ارتباطات لازم با اينگونه مراکز.

- نظارت بر نحوه استفاده از بودجه تخصيص يافته دانشگاه

- تهيه و ارائه گزارش مربوط به روند فعاليتها و پيشرفتهای دانشگاه به مراجع ذيصلاح.

- دريافت گزارشهای لازم در رابطه با امور جاری دانشگاه و پيگيری تخلفات و رفع اشکالات احتمالی دانشگاه از طرق مختلف.

- شرکت در عقد قرارداد مابين دانشگاه و اشخاص حقيقی و حقوقی و نظارت بر قانونی بودن آنها.

- بررسی مسائل انضباطی کارکنان و اعضاء هيئت علمی و ايفای حکميت از طريق برپايی دادگاههای اداری و در چهارچوب ضوابط موجود.