» معرفی

نام و نام خانوادگی: مجید آفرند

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:حقوق قضایی

سمت: کارشناس حقوقی

تلفن:8220084

نام و نام خانوادگی: سید جواد سجادیان

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:حقوق قضایی

سمت: کارشناس حقوقی

تلفن:8220084

شرح وظایف:

پیگیری امور حقوقی و قضایی دانشگاه در دادگاهها و مراکز انتظامی

رسیدگی به دعاوی و شکایات واصله

رسیدگی به امور حقوقی پرسنل، تشکیلات، مالی و قراردادها

جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه

 

آدرس محل خدمت: بلوار امام علی (ع)- دفتر مرکزی سازمان علوم پزشکی و خدمات درمانی-ساختمان  شماره 1- طبقه اول